Ogłoszenia, zapowiedzi


Konkursy ofert

Konkursy ofert

Dowóz i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi

Zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert na wykonanie zadania „Dowóz i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Haczów do Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych w Krośnie oraz w Rymanowie w okresie od 02.01.2016r. do 31.12.2016r.

opublikowano: 26-11-2015r., 09:24

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Wójt Gminy Haczów zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały

opublikowano: 20-11-2015r., 09:34

Informacje dla rolników

Informacje dla rolników

Punkt Doradztwa Rolniczego PODR przy UG Haczów

Jeszcze tylko do 17 listopada będzie trwał naborów wniosków o przyznanie pomocy na "Modernizację gospodarstw rolnych" z PROW 2014 - 2020. W grudniu 2015r. nabór wniosków o "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój". Agencja wypłaca zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich i wsparcie ONW.

opublikowano: 13-11-2015r., 14:21

Gazociąg Strachocina - Pogórska Wola

Gazociąg Strachocina - Pogórska Wola

Odpowiedź na stanowisko Rady Gminy Haczów

Publikujemy odpowiedź firmy ILF CONSULTING ENGINEERS POLSKA Sp. z o.o. w sprawie projektowanej trasy przebiegu gazociągu DN1000.

opublikowano: 13-11-2015r., 09:10

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY

Kartka bożonarodzeniowa

Wójt Gminy Haczów Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie zapraszają do udziału w GMINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM dla Szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu Gminy Haczów pn. „Kartka bożonarodzeniowa”

opublikowano: 04-11-2015r., 15:24

Wnioski - świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Wnioski - świadczenia z funduszu alimentacyjnego

od 1 sierpnia 2015r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Haczowie informuje, że 01 sierpnia 2015 r. przyjmowane są wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2015/2016

opublikowano: 05-08-2015r., 07:49

Wnioski - prawa do świadczeń rodzinnych

Wnioski - prawa do świadczeń rodzinnych

od 1 września 2015r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Haczowie informuje, że 01 września 2015 r. przyjmowane są wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2015/2016.

opublikowano: 05-08-2015r., 07:39

Informacja dla pracodawców

Informacja dla pracodawców

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Pracodawca, który ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, winien złożyć stosowny wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu z tytułu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy...

opublikowano: 10-07-2015r., 10:59

Budowa gazociągu

Budowa gazociągu

Urząd Gminy w Haczowie informuje mieszkańców, że trwają prace projektowe prowadzone przez firmy: Arcadis sp. z o.o. i ILF Consulting Engineers Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na zlecenie inwestora, którym jest GAZ – SYSTEM S.A. w Warszawie . Dotyczą one budowy gazociągu DN 1000 relacji Strachocina – Pogórska Wola w miejscu projektowanego gazociągu DN 700.

opublikowano: 22-06-2015r., 11:53

Informacja o finansowaniu

Informacja o finansowaniu

Zadanie pn. Rekonstrukcja elementów kamiennych portali, zabezpieczenie tynków wewnętrznych oraz konserwacja z częściową rekonstrukcją stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w dworze w zespole dworskim w Haczowie, zrealizowane zostało przy pomocy finansowej Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

opublikowano: 18-02-2015r., 14:59

Ogłoszenie Wójta Gminy Haczów

Ogłoszenie Wójta Gminy Haczów

W celu zabezpieczenia mieszkańcom gminy Haczów dostępu do podstawowej opieki medycznej Wójt Gminy Haczów zaprasza chętnych lekarzy do pracy na terenie gminy.

opublikowano: 15-01-2015r., 09:51