Ogłoszenia, zapowiedzi


Informacje dla rolników

Informacje dla rolników

Punkt Doradztwa Rolniczego przy Urzędzie Gminy Haczów

1. Agencja Rynku Rolnego w Odział Terenowy Rzeszowie będzie przyjmować wnioski o „Nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny”.
2. Szkolenia lektorskie, organizowanych przez służbę doradczą PODR Boguchwała:

opublikowano: 12-02-2016r., 13:35

Informacja dla hodowców

Informacja dla hodowców

Nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny

Wniosek o udzielenie wsparcia składa się w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta.

opublikowano: 10-02-2016r., 10:18

Akademia Aktywnych Obywateli

Akademia Aktywnych Obywateli

Nabór wniosków

Młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i grupy samopomocowe mają szansę na pozyskanie do 5 tys. zł ...

opublikowano: 04-02-2016r., 15:06

Ogólnopolski konkurs na wzór regionalny pt. „Motyw z Podkarpacia”

Ogólnopolski konkurs na wzór regionalny pt. „Motyw z Podkarpacia”

ogłoszony przez Fundację Karpacką-Polska w ramach projektu „Alpy Karpatom”

Fundacja Karpacka – Polska zaprasza do udziału w konkursie na wzór regionalny. Na laureatów czekają nagrody pieniężne. Prace można nadsyłać do 24 lutego 2016. Szczegóły na www.alpykarpatom.pl.

opublikowano: 01-02-2016r., 15:47

Mobilny Punkt Informacyjny

Mobilny Punkt Informacyjny

Funduszy Europejskich

Z pomocy konsultanta będzie można skorzystać 12 lutego 2016 r. w godzinach od 10.00 do 12.30 w Urzędzie Gminy Haczów.

opublikowano: 01-02-2016r., 15:15

Informacja GOPS

Informacja GOPS

W sprawie świadczeń rodzicielskich i zasiłków rodzinnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Haczowie informuje iż od 1 stycznia 2016 przyjmowane są wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia rodzicielskiego. W życie weszły też nowe zasady obliczania dochodu do zasiłku rodzinnego „złotówka za złotówkę”.

opublikowano: 01-02-2016r., 11:15

Nabór do szkół i przedszkoli

Nabór do szkół i przedszkoli

na terenie gminy Haczów

Zostały ustalone terminy oraz kryteria naboru do placówek oświatowych Gminy Haczów. Zachęcamy zainteresowanych rodziców do zapoznania się z dokumentami.

opublikowano: 29-01-2016r., 15:12

Uniwersytet III wieku

Uniwersytet III wieku

Otwarcie filii w Brzozowie

Informujemy, że przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie powstaje filia Uniwersytetu III Wieku w Sanoku dla emerytów Powiatu Brzozowskiego.

opublikowano: 27-01-2016r., 09:45

Harmonogram zebrań wiejskich

Harmonogram zebrań wiejskich

Gmina Haczów, luty-kwiecień 2016

Od lutego do kwietnia wyznaczone są terminy zebrań wiejskich w naszej gminie. Zapraszamy do licznego i aktywnego uczestniczenia w życiu swoich miejscowości.

opublikowano: 20-01-2016r., 11:25

Budowa wodociągu

Budowa wodociągu

Informacja o wejściu na działki

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie informuje o rozpoczęciu robót związanych z budową magistrali wodociągowej Rymanów-Iskrzynia.

opublikowano: 08-01-2016r., 15:24

Nie masz jeszcze konta w bibliotece?

Nie masz jeszcze konta w bibliotece?

Teraz to się może zmienić...

Gminna Biblioteka Publiczna w Haczowie informuje, że w związku z zakończeniem prac nad katalogowaniem zbiorów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Haczowie oraz filii w Jabłonicy Polskiej, Malinówce, Jasionowie, Wzdowie i Trześniowie od 1 stycznia 2016 r. biblioteki rozpoczynają wypożyczanie książek za pośrednictwem komputerowego systemu MAK+

opublikowano: 17-12-2015r., 09:13

Budowa gazociągu

Budowa gazociągu

Urząd Gminy w Haczowie informuje mieszkańców, że trwają prace projektowe prowadzone przez firmy: Arcadis sp. z o.o. i ILF Consulting Engineers Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na zlecenie inwestora, którym jest GAZ – SYSTEM S.A. w Warszawie . Dotyczą one budowy gazociągu DN 1000 relacji Strachocina – Pogórska Wola w miejscu projektowanego gazociągu DN 700.

opublikowano: 22-06-2015r., 11:53

Informacja o finansowaniu

Informacja o finansowaniu

Zadanie pn. Rekonstrukcja elementów kamiennych portali, zabezpieczenie tynków wewnętrznych oraz konserwacja z częściową rekonstrukcją stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w dworze w zespole dworskim w Haczowie, zrealizowane zostało przy pomocy finansowej Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

opublikowano: 18-02-2015r., 14:59

Ogłoszenie Wójta Gminy Haczów

Ogłoszenie Wójta Gminy Haczów

W celu zabezpieczenia mieszkańcom gminy Haczów dostępu do podstawowej opieki medycznej Wójt Gminy Haczów zaprasza chętnych lekarzy do pracy na terenie gminy.

opublikowano: 15-01-2015r., 09:51