BIP

Witamy w Gminie Haczów


 
INFORMACJE I DOKUMENTY DOTYCZĄCE WYBORÓW

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

Głosowanie odbędzie się w
niedzielę, 26 kwietnia br.
w godzinach od 8:00 do 17:00.
 

kościół

- A w bok, na wysokościach
  siwe drzazgi poukładali
  Panu Bogu Haczowskiemu.

- Widzę na wysokościach,
  Barbaro przydrożna,
  siwy kościół.

- O to to!
  Jakem przydrożna,
  nie znajdziesz w nim
  gwoździa;

  "Barbara z Haczowa" (fragm.)
  Miron Białoszewski

unescoW sierpniu 2003r. zabytkowy kościół został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
Kliknij w logo UNESCO i zobacz inne skarby światowego dziedzictwa w Polsce


Logo Przyjazna Polska

Uchwałą XI/65/99
Rady Gminy Haczów, z 28 X 1999r., Janowi Pawłowi II zostało nada-ne honorowe obywatel-stwo gminy Haczów.

Tylko 296 miast i gmin w Polsce  w tym 1 woje-wództwo i 2 powiaty  z ogólnej liczby ok. 2,5 tyś. samorządów  w kraju ma prawo używać nazwy „Miasta Papieskiego- Gminy Papieskiej”...


sygnały alarmowe
Informacja dla płatników podatków i opłat lokalnych

Szanowni Państwo!

pieniądzeW załączeniu przedstawiam Państwu skróconą informacje o poszczególnych podatkach i opłatach lokalnych pobieranych przez Gminę Haczów, uchwalonych przez Radę Gminy Haczów na 2015 rok.

Wójt Gminy Haczów
mgr inż. Stanisław Jakiel

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Haczów zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe  oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Haczów na 2015 rok”

>>> WIĘCEJ INFORMACJI >>>

Zebrania wiejskie

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w lutym i marcu bieżącego roku odbedą się we wszystkich miejscowościach gminy Haczów zebrania wiejskie, kończące bieżącą kadencję Sołtysów oraz Rad Sołeckich. Sołtysi przedstawią sprawozdania z pracy w minionym roku i kadencji. W zebraniach uczestniczył będzie również Wójt Gminy, który podsumuje rok 2014. Bedzie można również zgłaszać wnioski dotyczące spraw istotnych dla lokalnej społeczności.

Ponadto informuje się, że wybory Sołtysów i członków Rad Sołeckich w każdym z sołectw odbędą się według nowych zasad, ustalonych przez Radę Gminy, tj. w bezpośrednich, powszechnych i tajnych wyborach (tzn. "do urny"). Więcej informacji w zakładce "Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich"

Harmonogram zebrań wiejskich w 2015 roku

  1. Haczów - 8 II, godz 9:00 - GOKiW
  2. Trześniów - 15 II, godz 11:30 - Dom Ludowy
  3. Jasionów - 22 II, godz 12:00 - Dom Ludowy
  4. Malinówka - 1 III, godz 9:00 - Dom Ludowy
  5. Jabłonica Polska - 8 III, godz 8:30 - Dom Strażaka
  6. Wzdów - 15 III, godz 11:00 - Dom Ludowy
  7. Buków 22 III, godz 14:00 - Dom Strażaka

Zapraszamy Państwa do licznego i czynnego udziału w spotkaniach.

Harmonogram wywozu odpadów

Informujemy Państwa, że został ustalony harmonogram wywozu odpadów na rok 2015. Prosimy, aby zwracali Państwo uwagę na rodzaje odbieranych w wyznaczone dni odpadów i wystawiali tylko worki z odpowiednią frakcją - suchą lub mokrą. Więcej szczegółów na temat segregacji odpadów znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce "odpady".

Ogłoszenie Wójta Gminy Haczów

KaduceuszW celu zabezpieczenia mieszkańcom gminy Haczów dostępu do podstawowej opieki medycznej Wójt Gminy Haczów zaprasza chętnych lekarzy do pracy na terenie gminy.

Świadczenie usług możliwe jest w wybranej formie – niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, indywidualnej bądź grupowej specjalistycznej opieki lekarskiej.

Pożądanym jest zapewnienie w szczególności opieki medycznej przez lekarzy specjalistów: pediatry, kardiologa, internisty i ginekologa.

Gmina posiada w ofercie lokale użytkowe na prowadzenie działalności w powyższym zakresie – najem w drodze bezprzetargowej.

Informacje dotyczące warunków współpracy uzyskać można w Urzędzie Gminy Haczów bezpośrednio u Wójta Gminy – pok. nr 1, lub telefonicznie w Urzędzie Gminy Haczów (13 439 10 02, 13 439 10 06) pod numerem wewn. 15.

Wójt Gminy Haczów
Stanisław Jakiel

Turniej w piłce halowej o Puchar Wójta Gminy Haczów

Tradycją Gimnazjum w Haczowie jest corocznie rozgrywany turniej w piłce halowej chłopców o Puchar Wójta Gminy Haczów.

W turnieju biorą udział drużyny gimnazjalne z terenu naszej gminy, a więc drużyny:

  1. ZS w Jabłonicy Polskiej
  2. ZS w Jasionowie
  3. ZS w Malinówce
  4. ZS w Trześniowie
  5. ZS we Wzdowie
  6. Gimnazjum w Haczowie jako gospodarz turnieju. 

herb - pilkaKażda w wyżej wymienionych drużyn stanie 30 stycznia 2015 roku po raz czternasty do walki o to  cenne trofeum.

Zawody zostaną rozegrane w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Haczowie.

Celem turnieju jest nie tylko zdobycie Pucharu Wójta Gminy Haczów, ale także propagowanie uprawiania sportu wśród młodzieży, zdrowej rywalizacji, zachowania zasad fair play oraz integracja młodzieży gimnazjalnej z terenu  gminy Haczów.

Zwycięzcy turnieju otrzymują puchar Wójta Gminy Haczów, dyplomy pamiątkowe, zaś wszyscy biorący udział zawodnicy słodki upominek.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Haczów

W dniu 16 listopada 2014r. w wyborach do rad gmin zostali wybrani na VII kadencję Radni Gminy Haczów. Wybór ten jest dowodem zaufania, jakie pokładają w radnych wyborcy. 

Dziękujemy za zaufanie, którym zostaliśmy obdarzeni przez mieszkańców Naszej Gminy. Postaramy się go nie zmarnować. Wykonując zaszczytną i odpowiedzialną funkcję radnych będziemy starali się wykonywać ją godnie, stawiając na otwarty dialog ze społeczeństwem, kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy oraz wspierać ważne inicjatywy, które będą wpływały na poprawę jakości życia mieszkańców Naszej Małej Ojczyzny.

Radni Gminy Haczów:
Błaż Andrzej
Cynkar Józef
Filak Grzegorz
Gromek Andrzej
Józefczyk Mieczysław
Kielar Roman
Kołodziej Józef
Prejsnar Marek
Rozenbajgier Marek
Siudyła Jan
Szafraniec Robert
Szmyd Robert
Śmietana Piotr
Tasz Piotr
Wójcik Tadeusz

Podziękowanie

Stanisław JakielBardzo serdecznie dziękuję za zaufanie, jakim obdarzyli mnie mieszkańcy Gminy Haczów po raz kolejny w wyborach samorządowych.

Tak duża ilość głosów stanowi niezwykłe wsparcie w wypełnianiu tej zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji. Podejmując decyzję o starcie w wyborach samorządowych zaprezentowałem program kontynuacji rozpoczętych inwestycji i kierunku rozwoju Gminy Haczów.

Poparcie w wyborach traktuję jako akceptację tego kierunku. Dołożę wszelkich starań aby kolejna kadencja nie zawiodła oczekiwań mieszkańców i wzmocniła rozwój Naszej Gminy.

Wójt Gminy Haczów
Stanisław Jakiel

Walne zebrania OSP

W lutym i marcu br. odbędą się we wszystkich miejscowościach gminy Haczów walne zebrania sprawozdawcze. Przedstawiamy harmonogram zebrań

Ochotnicza Straż Pożarna

Data zebrania

Godzina

Miejsce zebrania

Haczów

21 luty 2015 r.

17 00

Dom Strażaka w Haczowie

Buków

14 luty 2015 r.

18 00

Dom Strażaka w Bukowie

Trześniów

14 luty 2015 r.

16 00

Świetlica OSP w Trześniowie

Wzdów

28 luty 2015 r.

17 00

Świetlica OSP we Wzdowie

Jasionów

07 marzec 2015 r.

15 00

Dom Ludowy w Jasionowie

Malinówka

07 luty 2015 r.

18 00

Dom Ludowy w Malinówce

Jabłonica Polska

07 luty 2015 r.

16 00

Dom Strażaka w Jabłonicy Pol.

Zajęcia dla dzieci i młodzieży w Jasionowie

Zajęcia taneczno-ruchowe w Jasionowie

Weekend w Zespole Szkół w Malinówce

Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców Zespołu Szkół w Malinówce w najbliższy weekend organizują:

Dzień Babci i Dziadka (31.01.2015) oraz Zabawę Choinkową dla dzieci (01.02.2015).

Obie imprezy odbędą się w sali Domu Ludowego w Malinówce.

Aktualności i wydarzenia
2015-01-24 - Dzień Babci i Dziadka w Trześniowie
wydarzenia

Dnia 24 I 2015 r. w Domu Ludowym w Trześniowie odbyła się uroczystość środowiskowa z okazji Dnia Babci i Dziadka połączona z Opłatkiem. Część artystyczną przygotowały dzieci z ZS w Trześniowie, a wzbogacił ją koncert muzyki akustycznej zespołu Duo Classic. Uroczystość zakończyła się zabawą taneczną.


2015-01-17 - Bal Charytatywny z udziałem podopiecznych PSOUU
wydarzenia

W Hali Sportowo - Widowiskowej w Krośnie odbył się coroczny, charytatywny bal noworoczny Grupy Nowy Styl. Na organizowanej już po raz szesnasty imprezie dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych z domów dziecka, rodzin zastępczych i organizacji społecznych bawili się także podopieczni Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Haczowie.


2015-01-04 - Kolędujemy dla Zuzi i Grzegorza
wydarzenia

W dniu 4 stycznia 2015r. w Kościele Parafialnym w Haczowie odbył się koncert charytatywny "Kolędujemy dla Zuzi i Grzegorza"


2014-12-16 - Spotkanie wigilijne Warsztatów Terapii Zajęciowej
wydarzenia

Rodzinna atmosfera wzajemnej życzliwości panowała podczas corocznego spotkania wigilijno-opłatkowego, które odbyło się w dniu 16 grudnia 2014 r. w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Haczowie...


2014-12-14 - Wigilijne Spotkanie Seniorów
wydarzenia

Uroczystość rozpoczęła msza św. w kościele parafialnym w Haczowie w intencji seniorów. Dalsza część spotkania, w którym uczestniczyło 250 osób starszych z Haczowa oraz zaproszeni goście odbyło się w sali GOKiW.


2014-12-07 - Mikołajkowy Turniej Charytatywny „ DLA GRZEGORZA”
wydarzenia

7 grudnia 2014r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Haczowie odbył się MIKOŁAJKOWY TURNIEJ CHARYTATYWNY „ DLA GRZEGORZA” w halowej piłce nożnej.


2014-12-04 - Chór „Kamerton” w programie „Śpiewająca Polska”
wydarzenia

W dniach od 1 kwietnia do 28 listopada 2014r. chór „Kamerton” pod kierownictwem pani Marty Soboty po raz drugi uczestniczył w Ogólnopolskim Programie Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska” prowadzonym przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie


2014-12-02 - Nabór uczestników do projektu
wydarzenia

Rekrutacja do udziału w projekcie powadzona będzie do 31 grudnia 2014r. z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Oferujemy bezpłatne wsparcie w postaci: doradztwa zawodowego, treningu kompetencji i umiejętności społecznych, kursów/szkoleń specjalistycznych.


2014-12-02 - Zarzadzanie finansami Gminy Haczów - ponownie docenione
wydarzenia

Po raz kolejny po 5 latach Gmina Haczów zdobyła wyróżnienie "Gmina dbająca o finanse mieszkańców". Nagrodę odebrał podczas konferencji w Warszawie Wójt Gminy Stanisław Jakiel


2014-12-01 - I sesja Rady Gminy Haczów
wydarzenia

W dniu 1 grudnia 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Haczowie , po raz pierwszy na sesji, po wyborach samorządowych spotkali się Radni Rady Gminy VII kadencji


Kronika wydarzeń
kronika

Na stronie głównej wyświetlanych jest tylko dziesięć ostatnich wpisów. Archiwum starszych wydarzeń (od 2004 roku) dostępne jest w Kronice.Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej zgadzasz się na to

Wszystkie prawa zastrzeżone: Gmina Haczów - wykonanie Dominik Kaszuba '2013. w oparciu o MODx CMS

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!