Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Haczów w 2023 roku


odbiór wg harmonogramu samodzielnie dostarczyć na PSZOK
odpady zmieszane
papier
plastik i metale
biodegradowalne
szkło popiół opony,
odpady budowlane i rozbiórkowe,
odpady niebezpieczne,
wielkogabarytowe
miesiąc Dzień miesiąca
Styczeń 10, 24 24 do 15 maja przyjmowane na PSZOK przez cały rok
Luty 7, 21 21
Marzec 7, 21 21
Kwiecień 4, 18 18
Maj 2, 16,30 30
Czerwiec 13, 27 27
Lipiec 11, 25 25
Sierpień 8, 22 22
Wrzesień 5, 19 19
Październik 3, 17, 31 31 od 1 października
Listopad 14, 28 28
Grudzień 12, 29 29