Sołectwo Wzdów

Wzdów
Wzdów
Sołtys: P. Andrzej Gromek - tel. 13 439 30 41

Skład Rady Sołeckiej:

  • Knurek Andrzej s. Romana
  • Marański Bogusław
  • Mazur Daniel
  • Nowicka Małgorzata
  • Rokita Alina
  • Sokołowski Zbigniew Jan
  • Żebracki Daniel Artur


Druga pod względem zajmowanej powierzchni miejscowość w gminie Haczów. Na obszarze 1005 ha zamieszkuje 963 mieszkańców.

W ofi cjalnych dokumentach nazwa miejscowości pojawia się na przełomie XIV i XV wieku. Początkowo była własnością rodziny Wzdowskich (herbu Szreniawa), w XVIII wieku przeszła na własność Ostaszewskich. Okazały pałac zbudowany w pierwszej połowie XIX wieku, obecną formę zyskał dzięki projektowi i przebudowie Adama Ostoi Ostaszewskiego – człowieka o bardzo rozległych zainteresowaniach, uczonego, artystę, naukowca i wynalazcę, zwanego nieraz „Leonardem ze Wzdowa”. Pałac stoi w otoczeniu ogrodu krajobrazowego.

W latach 1953-2003 mieścił się tutaj, cieszący się sporą renomą, Małopolski Uniwersytet Ludowy, jednak zły stan budynku i związane z tym względy ekonomiczne zadecydowały o przeniesieniu siedziby uniwersytetu do Woli Sękowej. Pałac obecnie znajduje się w rękach prywatnych.