Sołectwo Trześniów

Trzesniów
Trześniów
Sołtys P. Maciej Wojtuń

Skład Rady Sołeckiej:

  • Boczar Halina
  • Buczek Krystyna Marta
  • Buczek Stanisław
  • Głąb Karol
  • Kaczor Jan s. Tadeusza
  • Kołodziej Wojciech
  • Wojtoń Stanisław

Miejscowość przy trasie Krosno-Brzozów, granicząca od strony wschodniej z Haczowem. Powierzchnia miejscowości wynosi 995 ha. Według stanu na koniec czerwca 2019 roku liczyła 1163 mieszkańców.

Wieś została założona w XIV wieku. Trześniów był królewszczyzną, już od 1424 roku jego dobra były dzierżawione przez możną szlachtę, m.in. przez Radwanów, Kmitów i Tarłów.

Film uczniów klasy II Gimnazjum w Trześniowie. Autorzy: Bartłomiej Krawiec, Jan Majchrowicz oraz Jakub Prugar pod opieką Pani Anny Wermińskiej-Smoleń. Zdobywca I miejsca ex aequo w konkursie filmowym "Piękno mojej okolicy".

Film uczniów klasy I Gimnazjum w Trześniowie. Autorzy: Karolina Prugar, Michał Tomaszewski oraz Albert Stączek pod opieką Pani Joanny Kaczor.

Zespół dworski w Trześniowie - XIX w.

Zespół dwrorski
Zespół dworski został wybudowany w pierwszej połowie XIX wieku przez Rafała Kołłątaja – brata Hugona. W jego skład wchodzą:

drewniany dwór

z 1860r.na kamiennym podmurowaniu, pokryty gontem, konstrukcji zrębowej z trzema gankami, ściany obite gontem w tzw. rybią łuskę i spichlerz z I połowy XIX wieku. W 1996 roku dwór został częściowo zniszczony przez pożar. W 1997 roku został wstępnie zabezpieczony. zrekonstruowany i odrestaurowany.

oficyna (rządcówka)

  • czas powstania 1875-1899 r.,

drewniany spichlerz

  • czas powstania 1800-1825 r.

spichlerz

murowana owczarnia

  • czas powstania 1800-1850 r., obecnie przekształcona na stajnię;

park krajobrazowy

z II poł. XVIII w., w którego wschodniej części ulokowane były dwa stawy. W parku m.in. rośnie okazały platan.

Po II wojnie światowej obiekty dworskie były użytkowane przez Państwowe Gospodarstwo Rolne. Obecnie znajdują się w rękach prywatnych i są zamieszkałe. Właściciele prowadzą gospodarstwo agroturystyczne oraz naukę jazdy konnej.


Kościół w Trześniowie


Kościół w Trześniowie
Kościół w Trześniowie

Początkowo wieś należała do parafi i Jasionów. W II połowie XVI wieku Błońscy, właściciele dóbr, w których skład wchodziła wieś Trześniów, zamienili kościół katolicki w Jasionowie na zbór kalwiński. Wierni wybudowali drewnianą świątynię w Trześniowie w 1592 roku. W 1644 roku wyrokiem trybunału lubelskiego protestanci zmuszeni byli oddać świątynię katolikom.

Nowy, murowany kościół pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa wybudowano w latach 1879-1899 według projektu projektu Jana Sasa-Zubrzyckiego, w stylu neogotyckim. Samodzielną parafi ę utworzył w 1913 roku biskup św. Józef Sebastian Pelczar. Obecnie Trześniów jest siedzibą parafi i, należącej do dekanatu Jaćmierz w archidiecezji przemyskiej.

Najcenniejszym zabytkiem sztuki w kościele jest obraz z Chrystusem Boleściwym z końca XV wieku.