Sołectwo Malinówka

Malinówka
Malinówka
Sołtys: P. Roman Kielar - tel. 13 439 19 09

Skład Rady Sołeckiej:

  • Białas Robert Adam
  • Józefczyk Edward s. Stanisława
  • Klamut Józef
  • Kmetko Janusz Andrzej
  • Kuźnar Ryszard
  • Rachwał Tadeusz
  • Śnieżek Lesław


Powierzchnia miejscowości wynosi 804 ha. Na jej obszarze zameldowanych jest 1030 osób. Malinówka położona jest pomiędzy dwoma pasmami zalesionych wzniesień. Na północnym zachodzie znajduje się słynny rezerwat cisów o powierzchni ponad 4 ha. To jedno z największych skupisk cisa w kraju, liczące ponad 1000 okazów. Historia miejscowości nieodłącznie związana jest ze śmiercią w 1946 roku słynnego Antoniego Żubryda – dowódcy oddziału partyzantki antykomunistycznej oraz jego małżonki – Janiny. Zostali oni zamordowani w Malinówce przez towarzysza broni – Jerzego Vaulina na zlecenie UB podczas próby przedostania się do Austrii.


Film uczniów klasy III Gimnazjum w Malinówce. Autorzy: Dominik Rachwał oraz Radosław Nehir pod opieką Pani Agaty Miki. Zdobywca I miejsca ex aequo w konkursie filmowym "Piękno mojej okolicy".


Rezerwat "CISY"

Cisy w Malinówce

Utworzony został w roku 1957, na obszarze 4,02 ha, we wsi Malinówka w gminie Haczów, w powiecie brzozowskim. Położony jest w kompleksie leśnym porastającym południową krawędź Pogórza Dynowskiego. Znajduje się na południowym stoku wzniesienia opadającego w kierunku wsi, wysokości bezwzględne wahają się pomiędzy 300 a 360 m n.p.m.

Jest największym skupiskiem dobrze zachowanych drzewostanów cisowych w województwie podkarpackim i jednym z największych w Karpatach. Naliczono tu aż 952 egzemplarze cisa (inwentaryzacja 1997 r.). Spotyka się zarówno egzemplarze cisów w formie krzewiastej, jak i drzewiastej. Najbardziej okazały na południowym stoku ma 18 metrów wysokości, a jego pierśnica wynosi 45 cm. Najstarsze mają około 80 lat. Cisy z Malinówki obficie kwitną i tworzą nasiona.

Chronione stanowiska otacza zróżnicowany wiekowo i gatunkowo las wyżynny z drzewostanem mieszanym z przewagą sosny zwyczajnej i jodły pospolitej, z domieszką dębu, buka, grabu i jarzębu (przeciętny wiek 90–120 lat). Na obszarze rośnie kilka okazałych dębów i grabów o charakterze pomnikowym.

We florze rezerwatu odnotowano 122 gatunki roślin: 21 drzew, 12 krzewów i 89 roślin. W poszyciu powszechna jest trzmielina, leszczyna i bez czarny, a w runie najliczniejszy niecierpek pospolity, jeżyna gruczołowata, zawilec gajowy i gajowiec żółty. Z roślin objętych ochroną gatunkową wymienić też należy: kopytnika pospolitego, kruszynę pospolitą, marzankę wonną, pierwiosnka wyniosłego i lekarskiego. Ciekawostką jest obecność we florze dwóch gatunków submediterrańskich: wilczomlecza migdałolistnego i przytulii wiosennej.

Zaobserwowano na terenie kompleksu leśnego jelenie, sarny, dziki i lisy. Do najliczniejszych ssaków zaliczyć można kunę leśną, tchórza, zająca, jeża, kreta i nietoperze. Z ptaków zaobserwowano m.in. jastrzębia, krogulca, pustułkę, dzięcioła zielonego, zaganiacza, ziębę, wilgę, kruka, drozda obrożnego i orzechówkę. Gady reprezentuje żmija zygzakowata, padalec, jaszczurka zwinka i żyworodna, płazy zaś: ropucha pospolita, żaba trawna i salamandra plamista.