Sołectwo Jasionów

Jasionów
Jasionów
Sołtys: P. Lucjan Smoleń - tel. 697 981 115

Skład Rady Sołeckiej:

  • Bąk Wiesław s. Mieczysława
  • Bogaczewicz Rafał
  • Hędrzak Grzegorz Tadeusz
  • Kasprzycki Sławomir
  • Najdecki Stanisław Jan
  • Smoleń Dorota
  • Wójcik Emil Kazimierz

Wieś oddalona o około 7 km od Haczowa. Jej powierzchnia wynosi 626 ha. Według stanu na koniec czerwca 2019 roku liczy 1402 mieszkańców.

Charakterystycznym obiektem dla miejscowości jest dzwonnica, która została wybudowana w drugiej połowie XIX wieku, zastępując wcześniejszą – drewnianą. Pierwotnie mieściła się w obwodzie ogrodzenia placu kościelnego, pełniąc równocześnie funkcję bramy (stąd jej forma). Zbudowany w 1810 roku drewniany kościół pw. św. Katarzyny, położony na niewielkim wzniesieniu, został na początku lat 80. przeniesiony do Zmiennicy (po wybudowaniu nowej świątyni w 1956 roku nie był użytkowany). Wraz z kościołem przeniesiono płytę nagrobną A.D.E. Wzdowskiego z 1539 roku. W dawnym kościele w Jasionowie użyta była jako stopień ołtarza głównego. W Zmiennicy ułożona jest na placu przykościelnym. Jest to najstarsza zachowana płyta nagrobna w regionie brzozowskim.

Urządzenie wnętrza częściowo zostało przeniesione z dawnego kościoła. Na uwagę zasługuje późnogotycka chrzcielnica z XV/XVI wieku, kamienna, ośmioboczna – z bogatą dekoracją heraldyczną, złożoną z 12 herbów.

W otoczeniu krajobrazowego parku z pierwszej połowy XIX wieku usytuowany jest murowany dwór z cegły, wzniesiony zapewne w pierwszej połowie XIX wieku, niegdyś własność Truskolaskich i Dzieduszyckich. Na północ od dworu usytuowany jest drewniany spichlerz folwarczny z I połowy XIX wieku, konstrukcji zrębowej.


Film uczennic klasy III Gimnazjum w Jasionowie. Autorki: Nikola Omachel, Emilia Filak, Karolina Prajsnar oraz Natalia Kukulińska pod opieką Pani Doroty Smoleń. Zdobywca III miejsca w konkursie filmowym "Piękno mojej okolicy".