Sołectwo Haczów

Haczów
HaczówSołtys: P. Ryszard Błaż - tel. 13 439 12 39

Skład Rady Sołeckiej:

  • Bienia Bernadetta Wiesława
  • Dąbrowski Michał
  • Kaczkowski Robert
  • Krzysik Wojciech
  • Matusz Edward s. Stanisława
  • Rajchel Lesław
  • Sieniawski Zbigniew s. Tadeusza
  • Szmyd Robert Stanisław s. Zbigniewa
  • Zawojski Zygfryd
  • Ziemiański Leszek Stanisław


To największa miejscowość, a zarazem siedziba gminy Haczów. Na powierzchni 2675 ha zamieszkuje 3218 osoby. Na przełomie czerwca i lipca 2012 roku obchodziliśmy 650-lecie jej istnienia.

Dwór w HaczowieZnajduje się tutaj zabytkowy zespół dworsko-parkowy, w skład którego wchodzi barokowy dwór z XVII w. przebudowany w II połowie XVIII wieku, ofi cyna dworska z XVIII wieku, kaplica datowana około 1820 roku oraz XIX-wieczna oranżeria i brama wjazdowa. W parku otaczającym zespół dworski rośnie około 550 drzew i skupisk krzewów, z przewagą gatunków drzew liściastych, takich jak: lipa, dąb, jesion, klon, grab, brzoza, topola, kasztanowiec i wiąz, ale można znaleźć tu także świerk, sosnę i modrzew.

Dwór w Haczowie

 


Kościółek w HaczowieNajcenniejszym zabytkiem jest unikatowy w skali światowej, drewniany gotycki kościół pw. Najświętszej Marii Panny, zbudowany pod koniec XIV wieku. Przez długi czas błędnie datowano jego powstanie na XVII wiek, jednak prace konserwatorskie braci Jerzego i Stanisława Gadomskich w 1955 roku bezspornie udowodniły dużo starsze datowanie kościoła. We wnęce po usuniętym ołtarzu i pod warstwą tynków odkryli oni bezcenne malowidła z 1494 roku. W sierpniu 2003 roku został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Kościół w Haczowie należy do najstarszych i największych kościołów drewnianych o konstrukcji zrębowej w Europie. Zabytkowy kościół wraz z nowym, XX-wiecznym murowanym kościołem parafi alnym tworzą Sanktuarium Maryjne. W Haczowie szczególną czcią i kultem otoczona jest od ponad 500 lat Łaskami Słynąca Figura „Piety”, która znajduje się w ołtarzu głównym nowego kościoła, gdzie przeniesiona została z kaplicy starego kościoła.

Kościół w Haczowie