Sołectwo Buków

Buków
Buków
Sołtys: P. Jan Siudyła - tel. 13 439 42 54

Skład Rady Sołeckiej:

  • Adamczak Bogusław
  • Konieczny Paweł Stanisław
  • Stączek Robert
  • Szałajko Robert
  • Wójcik Helena

Dom Ludowy w BukowieNajmniejsza miejscowość gminy Haczów, położona wzdłuż drogi nr 887 relacji Krosno-Brzozów. Od zachodu graniczy z Trześniowem, a od wschodu z Jasionowem. Jej powierzchnia to niespełna 219 ha, zamieszkałych przez 353 osoby.

Pierwsza wzmianka o Bukowie, dotycząca zmiany granic z Jasionowem, pochodzi z 1445 roku. Panorama Bukowa jest charakterystyczna dla krajobrazu kultury rolno-osadniczej. Tworzą ją drzewa porastające niewielkie wzgórza, pola uprawne, łąki, pastwiska, zabudowania i przydrożne kapliczki. Warto tutaj zwrócić uwagę na stojącą w pobliżu wielowiekowego dębu kamienną figurę przydrożną w kształcie słupa, zwieńczoną latarnią, postawioną w 1856 roku. W pobliżu znajduje się także przydrożny drewniany krzyż z kapliczką szafkową i rzeźbą Ukrzyżowanego.