4 lutego 2023 r w Malinówce odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Malinówka.

Rok 2022 w owocował w liczne dofinansowania dla jednostki mi.n Fundacja Orlen, WFOŚIGW w Rzeszowie, MSWIA.

Na zebraniu przedstawiono sprawozdanie z działalności jednostki, sprawozdanie finansowe oraz komisji rewizyjnej. Ochotnicy jednogłośnie zagłosowali nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu. Następnie przedstawiono plan na rok 2023 oraz omówiono potrzeby jednostki. Miłym akcentem zebrania było wręczenie upominków dla MDP Malinówka która liczy 20 członków.

Na zebraniu byli obecni goście

 • Jacek Adamski Wicestarosta Brzozowski
 • Adam Śnieżek Poseł na Sejm RP
 • Stanisław Jakiel Wójt Gminy Haczów
 • Mariusz Bieńczak Prezes Powiatowy ZOSP RP
 • Zbigniew Smoleń Przedstawiciel PSP w Brzozowie
 • Edward Rozenbajgier Komendant gminny ZOSP RP
 • Piotr Tasz Przewodniczący Rady Gminy
 • Roman Kielar sołtys Malinówki
 • ks. Lesław Pelc proboszcz Malinówki
 • Lesław Śnieżek przewodniczący spółki leśnej
 • Irena Chrobak prezes KGW w Malinówce

OSP Malinówka