Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023

w Ognisku Muzycznym działającym przy Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023 składało się z dwóch bloków, 21 czerwca odbył się koncert słuchaczy pobierających naukę gry na keyboardzie, klarnecie i saksofonie; tydzień później zaprezentowali się uczniowie uczący się gry na gitarze.

Koncerty podsumowujące rok szkolny były idealną okazją do zaprezentowania nabytych umiejętności, mogliśmy obejrzeć i doceniać talent oraz pracowitość uczniów.

Do sekcji instrumentów klawiszowych prowadzonej przez Pana Michała Rymarza w roku szk. 2022/2023 uczęszczało łącznie 15 dzieci. Troje słuchaczy zakończyło naukę.

W roku szkolnym 2022/23 naukę w klasie gitary prowadziło dwóch nauczycieli Maciej Jurczak i Jakub Krauz. Podczas koncertu na scenie zaprezentowało się dziewięcioro uczniów, z których dwoje ukończyło naukę. Na zakończenie nauczyciele wręczyli uczniom zaświadczenia oraz dyplomy ukończenia Ogniska Muzycznego.

Podczas obu koncertów uczniowie zagrali znane i popularne utwory muzyczne, Koncert stał na bardzo wysokim poziomie artystycznym, a zgromadzona na sali publiczność, zapełniona rodzicami, dziadkami i najbliższymi nagrodziła wszystkich gorącymi brawami.

zdjęcia: archiwum GOKiW

Renata Czerwińska – GOKiW w Haczowie