Inwestycje 2023

Na terenie gminy Haczów w miejscowościach Haczów i Trześniów trwa wymiana oświetlenia ulicznego.

Energooszczędne, ledowe oświetlenie montowane jest również na wszystkich nowo budowanych odcinkach oświetlenia ulicznego. Dzięki modernizacji oświetlenia z opraw sodowych na oprawy ledowe nastąpi redukcja zużycia energii elektrycznej, a tym samym kosztów gminnych przeznaczanych na ten cel.