Wigilijne Spotkanie Seniorów

W niedzielę, 18 grudnia 2022 r, odbyło się Wigilijne Spotkanie Seniorów w Haczowie. Po trzech latach przerwy spowodowanej epidemią Covid-19 z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich w Haczowie, przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury i Wypoczynku zorganizowano wydarzenie, które zgromadziło wiele osób starszych i samotnych z terenu Haczowa oraz przedstawicieli władz samorządowych, jednostek organizacyjnych, Szkoły, Przedszkola oraz Parafii.

Zebranych gości przywitała przewodnicząca KGW w Haczowie – Aleksandra Ekiert, następnie ksiądz Prałat Kazimierz Kaczor poprowadził modlitwę i poświęcił opłatki. Podczas wspólnego posiłku panie z KGW oraz pracownicy GOPS w Haczowie serwowały tradycyjne wigilijne potrawy.

Wspólny posiłek uświetniły występy oraz koncerty Orkiestry Dętej „Hejnał” z Haczowa, przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego w Haczowie, Chóru „Kamerton” ze Szkoły Podstawowej, Zespołu „Haczowianie” oraz zaproszonego Zespołu „Piast” z Miejsca Piastowego.

Organizatorzy dziękują za wsparcie finansowe Wójtowi Gminy Haczów oraz za pomoc organizacyjną GOPS i GOKiW w Haczowie.