Walne Zebranie Sprawozdawcze Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Haczowie

W sobotę 4 marca 2023 roku w sali domu strażaka w Haczowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Haczowie. W zebraniu wzięli udział członkowie zwyczajni i honorowi jednostki, a także Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Poseł na Sejm RP Piotr Uruski, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie mł. bryg. Bogdan Biedka, Prezes Powiatowy ZOSPRP w Brzozowie dh. Mariusz Bieńczak, Radni Gminy Haczów, Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel, Sołtys wsi Ryszard Błaż, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Haczowie Grzegorz Sobota.

Po otwarciu zebrania poszczególni druhowie przedstawili sprawozdanie z działalności statutowej jednostki za rok 2022. Przedstawione zostały również plany do realizacji na obecny 2023 rok.

W kolejnym etapie odbyło się głosowanie nad udzieleniem absolutorium zarządowi jednostki - absolutorium udzielono.

Ważną chwilą dla członków męskiej MDP było wręczenie pamiątkowych koszulek. W czasie spotkania głos zabierali zaproszeni goście, którzy dziękowali za działalność społeczną naszej organizacji, życząc jednocześnie dalszych sukcesów, bezpieczeństwa i rozwoju.

tekst, zdjecia: Emilian Karnasiewicz