logotypy

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Haczów”

realizowane jest dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.