Pamięć o Samarytanach z Markowej w SP w Trześniowie wciąż żywa

„Błogosławieni… - czyli jeden dzień z życia rodziny Ulmów” - pod takim hasłem odbywał się w naszej szkole konkurs plastyczno – literacki. Jego celem było upamiętnienie błogosławionej rodziny Ulmów z Markowej jako tych, którzy całym swoim życiem dawali świadectwo pracowitości, uczciwości, poszanowania godności drugiego człowieka, wiary i patriotyzmu. Konkurs zachęcał również uczniów do refleksji nad postawą życiową i wartościami, jakimi kierowali się nowi błogosławieni pochodzący z naszego regionu oraz do naśladowania rodziny Ulmów. Był on adresowany do dzieci i młodzieży naszej szkoły od klasy 1 do 8. W obu kategoriach konkursowych wzięło udział 15 uczniów. Wszystkie złożone prace były niezmiernie ciekawe i pomysłowe, dlatego jury wybrało i nagrodziło aż 6 najciekawszych. W dniu 16 listopada br. odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i prezentacja prac na wystawie pokonkursowej. Podczas wręczania nagród Pani Dyrektor mgr Joanna Kaczor pogratulowała wszystkim uczestnikom konkursu niezwykłych talentów plastycznych i życzyła im dalszego rozwoju. Podkreśliła przy okazji, jak ważna jest postawa akceptacji i szacunku wobec każdego człowieka, tym bardziej, że w naszej szkole obchodziliśmy tego samego dnia Międzynarodowy Dzień Tolerancji.

Organizatorzy Konkursu wyrażają swoją wdzięczność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Haczowie, która była głównym sponsorem naród rzeczowych. Wszystkim autorom zwycięskich prac serdecznie GRATULUJEMY!

Iwona Wójcik wraz z nauczycielami z Zespołu Humanistów