znaki_strona_www

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Nazwa projektu: Wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-02-042-080358 w celu zabezpieczenia drogi gminnej nr 115780 R w m. Malinówka (Mogiły) gm. Haczów, pow. brzozowski, woj. podkarpackie”.

Wartość dofinansowania: 95 940,00 zł.
Całkowity koszt inwestycji: 119 925,00 zł.
Opis projektu: Wykonanie projektu budowlanego.