Ochotnicza Straż Pożarna Jabłonica Polska otrzymała sprzęt ratowniczy.

12 października 2023 r. odbyło się uroczyste przekazanie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonicy Polskiej, w ramach projektu „Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonicy Polskiej”.

Zakup kamery termowizyjnej, ubrań specjalnych, kominiarek oraz hełmów współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości.

Sprzęt na ręce przedstawicieli jednostki przekazał Poseł na Sejm RP Piotr Uruski oraz Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel.