W niedzielę 18 czerwca na stadionie LKS odbyło się Spotkanie informacyjne w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości zorganizowane przez Wójta Gminy Haczów oraz Koło Gospodyń Wiejskich we Wzdowie w ramach projektu realizowanego z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r. Spotkanie informacyjne połączone było z Piknikiem rodzinnym organizowanym przez Szkołę Podstawową we Wzdowie.

Po przywitaniu zaproszonych gości, wśród których byli: Piotr Uruski Poseł na Sejm RP, Piotr Śmietana Radny Gminy Haczów, Andrzej Gromek Radny Gminy Haczów i zarazem sołtys miejscowości Wzdów, Andrzej Mazur Dyrektor Szkoły Podstawowej we Wzdowie, Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej we Wzdowie wraz z Prezesem Wojciechem Wojtoniem na czele, przedstawiciele policji: aspirant sztabowy Stefan Szpienik i sierżant sztabowy Marcin Zawada, Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel wraz z Posłem na Sejm RP Piotrem Uruskim przekazali Kołu Gospodyń we Wzdowie zakupione wyposażenie. W ramach uroczystość sfinansowanej ze środków Funduszu Sprawiedliwości Gmina Haczów zakupiła dla Koła obrusy oraz termosy, które będą wykorzystane przez Koło podczas organizowanych wydarzeń dla społeczności lokalnej.
Podczas spotkania zgromadzeni licznie mieszkańcy mogli dowiedzieć się bardzo dużo o bezpieczeństwie i sposobach przeciwdziałania przyczynom przestępczości. Zaproszeni strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą we Wzdowie mówiąc o bezpieczeństwie zaprezentowali sprzęt do defibrylacji, ratujący życie w nagłych wypadkach. Dzieci mogły również obejrzeć sprzęt i wóz strażacki oraz poczuć się jak mały strażak. Policjanci omówili sposoby przeciwdziałania przyczynom przestępczości oraz zaprezentowali alkogogle, aby każdy mógł przekonać się jak trudno utrzymać równowagę pod wpływem alkoholu.

Przed uczestnikami spotkania i pikniku wystąpiła Grupa mażoretek z Jaćmierza oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej we Wzdowie. Rodzice uczestniczyli w wielu ciekawych konkursach przygotowanych przez Radę Rodziców, musieli m.in. segregować skarpetki czy robić na czas koreczki – przystawki.

Zaproszeni goście oraz zgromadzeni mieszkańcy mogli skosztować przekąsek i dań przygotowanych przez Koło Gospodyń we Wzdowie.