Spotkanie seniorów

Dnia 21.01.2023 roku w sali Domu Ludowego w Jabłonicy Polskiej odbyło się “Spotkanie Seniorów”. Udział w spotkaniu wzięło ponad 100 osób. Organizatorem było Koło Gospodyń Wiejskich “Macierzanka” w Jabłonicy. Najważniejszymi gośćmi byli seniorzy 70+ i 80+, oraz ks. Prałat Mateusz Homik, proboszcz parafii Jabłonica, sołtys R. Szafraniec, prezes OSP Zb. Józefczyk, prezes LKS-Cisy Ar. Kasprzyk oraz prezes Wspólnoty Leśnej R. Sokołowski. Gminny Ośrodek Kultury w Haczowie i Wspólnota Leśna w Jabłonicy w pewnym stopniu wsparły KGW przy organizacji tego przedsięwzięcia. Bardzo dziękujemy.

Uczestnicy zostali podjęci obiadem, następnie tzw. zimną płytą, oraz ciastem i napojami, a później ciepłą kolacją. W czasie spotkania wśród seniorów został rozegrany quiz, a nagrody zostały wręczone 10 osobom, “najwcześniej urodzonym” uczestnikom quizu. Do kolędowania i tańca przygrywał zespół “Duet” - para seniorów. Wystąpiły również dziewczyny ze scholi Wiktoria i Julia, które pięknie zaśpiewały kolędy. Z reakcji naszych gości można było wywnioskować, że mile spędzili czas podczas tego wieczoru.

Jeżeli nasi seniorzy będą chcieli kontynuować takie spotkania to KGW “Macierzanka” chętnie je przygotuje w przyszłym roku.

Przew. KGW “Macierzanka” Elżbieta Kasprzyk.