Spotkanie opłatkowe w Jasionowie

Z inicjatywy sołtysa wsi Jasionów Lucjana Smolenia, 22 stycznia 2023 roku odbyło się spotkanie opłatkowe, które licznie zgromadziło mieszkańców sołectwa. Wśród zaproszonych gości przybyłych na uroczystość byli m.in. Poseł na Sejm RP Adam Śnieżek, Radni Gminy Grzegorz Filak i Józef Kołodziej, Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel, ksiądz proboszcz Roman Lorens, ksiądz Władysław Pucia, członkowie Rady Sołeckiej Grzegorz Hędrzak, Sławomir Kasprzycki, Dorota Smoleń - prezes OSP Jasionów oraz siostry Służebniczki Ochronki Św. Józefa w Jasionowie. Wszyscy zebrani stworzyli świąteczny klimat łamiąc się opłatkiem, śpiewając kolędy i składając sobie życzenia noworoczne. Spotkanie opłatkowe zostało uświetnione poprzez występ Orkiestry Dętej OSP Jasionów wraz z solistką Oliwią Konieczną. Uroczystość przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich, członkowie Rady Sołeckiej z Sołtysem na czele oraz członkowie Stowarzyszenia "Razem dla Jasionowa". Wsparcia finansowego udzielił Wójt Gminy Haczów.