Prace budowlane przy budynkach ośrodka zdrowia w Haczowie i we Wzdowie.

Gmina Haczów wykonała prace remontowe przy budynku ośrodka zdrowia w Haczowie obejmujące m.in. docieplenie stropu, malowanie dachu, czy parking przy budynku ośrodka. We Wzdowie w budynku przeznaczonym na ośrodek zdrowia wykonano prace remontowe obejmujące m.in. elementy konstrukcyjne, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, roboty instalacyjne i podłogi. Remonty w budynkach sfinansowano ze środków w ramach konkursu: Rosnąca odporność, Najbardziej Odporna Gmina, Gmina na Medal #Szczepimy Się, pochodzących z Funduszu przeciwdziałania COVID 19.