Przekazanie sprzętu sportowego dla Ludowych Klubów Sportowych w Haczowie i Jabłonicy Polskiej

logotyp


W 2022 roku Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel przekazał sportowcom z LKS Haczów oraz LKS Jabłonica Polska sprzęt sportowy tj. piłki, ubrania sportowe, skakanki, rękawice bramkarskie, zakupiony ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie realizacji przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z zapobieganiem przestępczości na 2022 rok, w ramach zadania: Zakup wyposażenia sportowego dla LKS Haczów i LKS Jabłonica Polska. Sprzęt sportowy będzie służył do prowadzenia zajęć sportowych na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Haczów. Na realizacje zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 5000 tys. zł dla każdego z w/w Klubów Sportowych.