OSP Trześniów otrzymało sprzęt ratowniczy.

logotyp


9 stycznia 2023r odbyło się uroczyste przekazanie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Trześniowie, w ramach projektu „Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Trześniowie”.

Zakup wentylatora oddymiającego i kamery termowizyjnej współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości.

Sprzęt na ręce przedstawicieli jednostki przekazał Poseł na Sejm RP Piotr Uruski oraz Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel.

Obecny na spotkaniu Edward Mróz, twórca hełmów paradnych z Trześniowa, przekazał Posłowi Piotrowi Uruskiemu jeden z wykonanych przez siebie hełmów.