Gmina Haczów zakończyła inwestycję p.n. „Budowa infrastruktury kulturalnej na terenie miejscowości Trześniów” realizowaną w okresie od grudnia 2022 roku do grudnia 2023 roku. Inwestycja obejmowała prace budowlane w zakresie istniejącej infrastruktury kulturalnej poprzez dobudowę, rozbudowę, przebudowę Domu Ludowego w Trześniowie. Były to prace rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie fundamentów, ścian, elementów konstrukcyjnych, instalacji wodno - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz elektrycznej, więźby dachowej z pokryciem oraz robót wykończeniowych wewnątrz i na zewnątrz budynku. Po wykonanych pracach obiekt wzbogacił się o nowe pomieszczenia, które zostaną przeznaczone m.in. dla Koła Gospodyń Wiejskich w Trześniowie, sołtysa, na potrzeby zespołu obrzędowego Trześniowskie Wesele oraz organizację imprez okolicznościowych i kulturalnych.

Głównym celem inwestycji było przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej byłych pracowników PGR mieszkańców wsi Trześniów oraz poprawa warunków i poziomu życia społeczności, jej integracja i aktywizacja, a także wspieranie organizacji pozarządowych działających na rzecz społeczności wsi Trześniów w celu zahamowania postępującego wykluczenia społecznego oraz wyludnienia miejscowości. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.