Logotypy

22 grudnia 2023r odbyło się uroczyste przekazanie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Trześniowie w ramach projektu „Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Trześniowie”. To kolejny sprzęt wspierający strażaków ochotników niosących pomoc i ratujących życie. Rozpieracz hydrauliczny używany będzie głównie przy uwalnianiu osób zakleszczonych w pojazdach, które uległy wypadkom, ale też w innych sytuacjach np. uniesienie ciężkich przedmiotów lub rozchylenie krat, prętów itp. Zakup rozpieracza współfinansowany został ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości.

Sprzęt na ręce przedstawicieli jednostki przekazał Poseł na Sejm RP Piotr Uruski oraz Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel.