Haczów , dnia 28.05.2023 r.

Ogłoszenie

o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym


1. Podstawa prawna
Art. 23 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 19 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1343).
2. Nazwa i adres właściwego organizatora
Gmina Haczów
36-213 Haczów
3. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia
Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
4. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, na której będą wykonywane przewozy
a) rodzaj transportu: publiczny transport zbiorowy – transport drogowy autobusowy
b) określenie linii komunikacyjnej: przewóz osób w ramach gminnych przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej użyteczności publicznej na terenie Gminy Haczów:

  • Jasionów tartak – Besko skrzyżowanie – Jasionów tartak (około 42.000 wzkm w ciągu roku).

5. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy
7.01.2024 r.
6. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
12 miesięcy
7. Zmiana informacji
Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.
8. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia

  • Biuletyn Informacji Publicznej Organizatora.
  • Strona internetowa Organizatora.
  • Tablica informacyjna Organizatora.

Wójt Gminy Haczów
mgr inż. Stanisław Jakiel