Lokalna Grupa Działania Ziemia Brzozowska uzyskała środki dla mieszkańców.

Prawie 89 mln euro trafi do 26 lokalnych grup działania na Podkarpaciu.

Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl wraz z wicemarszałkiem Piotrem Pilchem podpisali tzw. „umowy ramowe” z Lokalnymi Grupami Działania z całego regionu, na wykorzystanie środków z nowej perspektywy finansowej.

9 stycznia Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel i zarazem Prezes Zarządu LGD Ziemia Brzozowska podpisał umowę na dotację w wysokości ok. 3,8 mln euro dla stowarzyszenia.

Działania w ramach lokalnych strategii rozwoju będą po raz pierwszy realizowane w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 oraz w ramach programu regionalnego FEP 2021-2027. To te dokumenty określają, jakie projekty i w jakim zakresie będą mogły być realizowane na terenie działania danej LGD, a ich przygotowanie wymagało m.in. konsultacji społecznych.

Wsparcie otrzyma 26 lokalnych grup działania z regionu, czyli wszystkie jakie funkcjonują na Podkarpaciu. LGD, które przygotowały strategie, otrzymają w sumie około 89 mln euro na wdrażanie ich i zarządzanie nimi. Kwota przyznanego wsparcia zależy m.in. od liczby mieszkańców zamieszkujących obszar, który obejmuje dana lokalna strategia rozwoju. Lokalne grupy działania aktywizują mieszkańców i rozwijają potencjał swoich miejscowości. Otrzymane środki będą przeznaczone m.in. na rozwój przedsiębiorczości, poprawę dostępu do małej infrastruktury, rozwijanie gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych czy wsparcie jakości edukacji.