Nagrody Wójta Gminy Haczów dla najzdolniejszych uczniów.

Uczniowie szkół rozpoczęli wakacje. Podsumowaniem roku szkolnego 2022/2023 było wręczenie Nagród Wójta Gminy Haczów za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, twórczości i działalności artystycznej. W tym roku uroczystość odbyła się w Szkole Podstawowej we Wzdowie, gdzie pięknym montażem słowno – muzycznym pod hasłem „Nie odkryjecie nowych lądów, dopóki nie odważycie się stracić brzegu z oczu” uczniowie przywitali zaproszonych dyrektorów szkół wraz z najzdolniejszymi uczniami.

Wójt Gminy Stanisław Jakiel wraz z Dyrektor Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych Gminy Haczów Grażyną Wdowiarz gratulowali najzdolniejszej i ambitnej młodzieży bardzo wysokich wyników w nauce, wzorowego zachowania i szczególnych osiągnięć w olimpiadach i konkursach związanych z zainteresowaniami uczniów i ich planami na przyszłość. Wśród najlepszych, którzy dumnie reprezentowali poszczególne szkoły działające na terenie gminy znaleźli się: Lena Ladzińska i Wiktor Dąbrowski ze Szkoły Podstawowej w Haczowie, Wiktoria Kwolek z Jabłonicy Polskiej, Julia Giermańska z Jasionowa, Kinga Siedlecka ze Szkoły w Malinówce, Emilia Piwowar ze Szkoły w Trześniowie oraz Amelia Bąk reprezentująca Szkołę Podstawową we Wzdowie.

Poza indywidualnymi nagrodami Wójt Gminy wręczył czeki o wartości 1.000 zł. dla klas, które zdobyły tytuł „Najlepszej Klasy” w roku szkolnym 2022/2023. Otrzymana nagroda pieniężna, którą odebrali przewodniczący wzorowych klas z pewnością umożliwi uczniom wspólne, atrakcyjne spędzenie czasu. W tym roku klasy IV okazały się najlepsze w szkołach w Haczowie, Jabłonicy Polskiej, Malinówce i Wzdowie, natomiast w Jasionowie wyróżnienie otrzymała klasa V.

Na ręce Dyrektorów Wójt Gminy i Dyrektor SAPO złożyli kwiaty i podziękowania dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkół wyrażając wdzięczność za cały rok wytężonej pracy oraz trud włożony w wychowanie młodego pokolenia jednocześnie życząc dzieciom spokojnych i bezpiecznych wakacji.