Na włościach Pani Zofii

W sobotę 26 listopada 2022 roku W Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie odbyło się spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy zorganizowane przez KGW Haczów. Spotkanie pod nazwą „Na włościach Pani Zofii” oprócz charakteru integracyjnego, było przypomnieniem sylwetki dawnej właścicielki dóbr haczowskich Zofii Urbańskiej. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel. Podczas wieczoru KGW, które przyjęły zaproszenie, przedstawiały działalność swoich Kół, uczestniczyły w konkursie wiedzy o Gminie i innych KGW, wysłuchały koncertów w wykonaniu Zespołu Haczowianie, zaproszonego Zespołu z Łęk Dukielskich oraz zaprzyjaźnionego Koła z Cmolasu. Członkowie z KGW Cmolas okazali się także wspaniałymi aktorami przedstawiając zaproszonym w humorystyczny sposób dawne obrzędy domowe. Wspólne biesiadowanie było dopełnieniem tego uroczystego dla Kół spotkania.