29 października odbył się koncert poetycko-muzycznym pt. „MIRONIADA” zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczna w Haczowie w ramach projektu BLISKO. Celem zadania, w które bezpośrednio wpisuje się opisane wydarzenie jest przybliżenie mieszkańców do sztuki.

Zamysł, scenariusz i choreografia koncertu została osnuta na kanwie poetyckich utworów M. Białoszewskiego.

Poeta we wczesnych latach pięćdziesiątych zachwycił się sztuką i kulturą Podkarpacia. Efektem wypraw w te rejony były wiersze wydane w 1956 roku Widać, że nie tylko historia postanowiła nie zostać obojętną wobec drewnianego zabytku sakralnego. Najwyraźniej podkarpacki kościół stał się inspiracją dla poetów, w tym dla Mirona Białoszewskiego i był natchnieniem do napisania wiersza „Barbara z Haczowa”.

Koncert poetycko-muzyczny uświetnił występ: Pani Olgi Boczar, uznanej polskiej artystki jazzowej, pochodzącej z Haczowa, Pani Małgorzaty Oleszko, wokalistki z Rzeszowa, która brawurowo wykonała utwór z repertuaru Ewy Demarczyk pt. „Karuzela z madonnami” oraz występ Pani Marta Soboty, która zaskoczyła gości pięknym występem wokalno-instrumentalnym.

Dziękując za liczny udział i gorące owacje skierowane w stronę artystów muzyków aktorów i organizatorów, żywimy nadzieję na kontynuację wydarzeń promujących sztukę w pełnym tego słowa znaczeniu.

Dyrektor GBP w Haczowie
Grażyna Serafin