Mikołajkowe Debiuty 2023

We wtorek, 5 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie odbyły się eliminacje gminne do XXVIII Konkursu Piosenki Polskiej „Mikołajkowe Debiuty 2023”.

W przesłuchaniach wzięło udział ponad 30 dzieci, z wszystkich placówek oświatowych z terenu Gminy Haczów. Uczestnicy rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych: klas 0-I oraz klas II-III Szkół Podstawowych. Prezentacje utworów oceniało profesjonalne jury, w osobach: Pan Jan Florek – muzyk, Dyrektor Brzozowskiego Domu Kultury, Pan Zygmunt Podulka – muzyk pracujący w Brzozowskim Domu Kultury.

W drodze konkursu wyłonionych zostało 4 uczestników, którzy awansowali do koncertu finałowego, który odbył się 7 grudnia w Sali kina Brzozowskiego Domu Kultury.

Przewodniczący jury – Pan Zygmunt Podulka podkreślił, że konkurs stał na bardzo wysokim poziomie, wyróżnił przy tym większą liczbę uczestników, jednocześnie zaznaczył, że regulamin przewiduje możliwość wyłonienia maksymalnie 4 finalistów.

Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

W gronie laureatów znalazły się:

  1. Kornel Opaliński ze Szkoły Podstawowej w Jasionowie
  2. Lilianna Prajzner ze Szkoły Podstawowej w Jabłonicy Polskiej
  3. Nina Zajchowska ze Szkoły Podstawowej w Jasionowie
  4. Milena Prajsnar ze Szkoły Podstawowej w Malinówce

Serdecznie gratulujemy laureatom, opiekunom oraz rodzicom.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje uczennica Szkoły Podstawowej w Malinówce – Milena Prajsnar, która w konkursie finałowym w Brzozowie zajęła III miejsce w swojej kategorii wiekowej. Gratulacje!

Maria Rygiel
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
i Wypoczynku w Haczowie