Mikołajkowe debiuty 2022

W czwartek, 1 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie odbyły się eliminacje gminne do XXVII Konkursu Piosenki Polskiej „Mikołajkowe Debiuty 2022”.
W przesłuchaniach wzięło udział ponad 30 dzieci, z wszystkich placówek oświatowych z terenu Gminy Haczów. Uczestnicy rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych: klas 0-I oraz klas II-III Szkół Podstawowych. Prezentacje utworów oceniało profesjonalne jury, w osobach Pana Zygmunta Podulki i Pana Grzegorza Makiela – muzyków pracujących w Brzozowskim Domu Kultury.

Przewodniczący jury – Pan Zygmunt Podulka podkreślił, że konkurs stał na bardzo wysokim poziomie, wyróżnił przy tym większą liczbę uczestników, jednocześnie zaznaczył, że regulamin przewiduje możliwość wyłonienia maksymalnie 4 finalistów.

Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

W drodze konkursu wyłonionych zostało 4 uczestników, którzy reprezentowali Gminę Haczów w koncercie finałowym, który odbył się 7 grudnia w Sali kina Brzozowskiego Domu Kultury.

W gronie laureatów znalazły się:

  1. Karolina Zubik z Przedszkola Samorządowego w Haczowie
  2. Lilianna Prajzner ze Szkoły Podstawowej w Jabłonicy Polskiej
  3. Milena Prajsnar ze Szkoły Podstawowej w Malinówce
  4. Milena Cisowska ze Szkoły Podstawowej w Malinówce

Serdecznie gratulujemy laureatom, opiekunom oraz rodzicom i dziękujemy za tak liczne uczestnictwo w tegorocznej edycji konkursu.

Krzysztof Błaż
Koordynator. ds. kultury GOKiW

Zdjęcia: archiwum GOKiW