Na terenie Powiatu Brzozowskiego na przełomie kwietnia i maja 2023 roku odbędzie się kwalifikacja wojskowa.

 
Kwalifikacja Wojskowa odbędzie się w Brzozowie na ul. 3 maja 53 (hotel ALTA2). Wezwania do stawiennictwa otrzymają następujące gminy: Nozdrzec, Dydnia, Domaradz, Haczów, Jasienica Rosielna, Brzozów.

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza konieczność stawienia się przed wójtem lub burmistrzem(prezydent miasta), powiatową komisją lekarską oraz szefem wojskowego centrum rekrutacji.

2345