Gminny Konkurs Pięknego Czytania

15 marca 2023 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Haczowie odbył się jedenasty Gminny Konkurs Pięknego Czytania, przygotowany przez Panie Annę Wulw i Agatę Szydło – nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Haczowie oraz Panią Grażynę Serafin Dyrektor Biblioteki.

Uczniowie klas drugich i trzecich, wybrani podczas eliminacji szkolnych, reprezentowali swoje szkoły pokazując bardzo wysoki poziom zdolności czytelniczych i zaangażowania. Uczestnicy mieli do przeczytania fragmenty książki Czesława Janczarskiego pt. „Bajki Misia Uszatka”.

Jury w składzie:

• Pani Beata Pańko Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jasionowie
• Pani Grażyna Serafin Dyrektor Gminnej Biblioteki w Haczowie
• Pani Anna Głąb z Gminnej Biblioteki

oceniając płynność i bezbłędność czytania, dykcję oraz interpretację czytanego tekstu wyłoniło następujących

zwycięzców konkursu:

 
I miejsce
- zdobyła Zuzanna Prajsnar z kl. III ze Szkoły Podstawowej w Trześniowie

II miejsce
- Natalia Czubska z kl. III ze Szkoły Podstawowej w Malinówce

III miejsce
- Michał Bobis z kl. II ze Szkoły Podstawowej we Wzdowie.

 
Wyróżnienia otrzymali: Julia Błaszczak z kl. III ze Szkoły Podstawowej w Haczowie oraz Dominik Szymański z kl. III ze Szkoły Podstawowej w Jasionowie.
 


Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz książki a zwycięzcy dodatkowe nagrody książkowe i artykuły szkolne.

Wśród uczniów wykazujących się pięknym czytaniem byli również Milena Czapor z klasy III ze Szkoły w Haczowie, którą podobnie jak Julię przygotowywała Pani Justyna Przybyła. Szkołę w Jabłonicy Polskiej reprezentowali: Liwia Gazda z klasy II i Tobiasz Gaworecki z klasy III przygotowywani przez Panią Lucynę Marecką i Panią Martę Liput. Pani Grażyna Balawajder przygotowała uczennice klasy III ze Szkoły w Jasionowie: Julię Pietrykę i wyróżnionego Dominika Szymańskiego. Jakub Rajchel i Natalia Czubska z kl. III pięknie prezentowały Szkołę w Malinówce a ich opiekunem była Pani Bogusława Krauz. Ze Szkoły w Trześniowie pod opieką Pani Doroty Ladzińskiej w konkursie udział wzięła obok Laureatki pierwszego miejsca również Nikola Rygiel z kl. III, a ze Szkoły we Wzdowie wśród najlepiej czytających znaleźli się Michał Bobis i Krystian Mendyka z kl. III przygotowani przez Panią Annę.

Honorowy patronat

Honorowy patronat nad Konkursem Pięknego Czytania objął Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel, który wraz z Dyrektorem Szkoły w Haczowie Panem Grzegorzem Sobotą przysłuchiwał się zmaganiom uczestników.