Gmina Haczów przekazała komputery dzieciom z rodzin PPGR

banner_na_strone_PPGR

W mijającym roku Gmina Haczów przekazała laptopy, komputery stacjonarne oraz tablety zakupione za środki otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, mającego na celu walkę z wykluczeniem cyfrowym terenów popegeerowskich oraz poprawę warunków nauczania zdalnego.

Zakupione komputery o łącznej wartości 71.409,00 zł zostały przekazane dzieciom na własność.