kraszewski

95 bibliotek z całej Polski uzyska dofinansowanie w łącznej kwocie ponad 2,1 mln zł w wyniku rozstrzygnięcia naboru do programu „Kraszewski. #Komputery dla bibliotek” – poinformował Instytut
Książki będący operatorem programu. Wśród beneficjentów konkursu znalazła się także Gminna Biblioteka Publiczna w Haczowie, która otrzymała dofinansowanie w wysokości 24 500,00 zł.

Otrzymane środki finansowe przeznaczymy na zakup komputerów stacjonarnych do filii bibliotecznych, lupy cyfrowe dla osób niedowidzących, Google VR Oculus Quesr 2 i monitor smart z funkcją bezprzewodowego udostępniania ekranu z możliwością prowadzenia wideokonferencji i prezentacji multimedialnych w GBP w Haczowie.

Dyrektor
GBP w Haczowie


mkidn