11 listopada, podczas obchodów 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Wójt Gminy wręczył Nagrodę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla Amatorskiej Grupy Teatralnej „JoSe”.

Na ręce Jolanty Błaż oraz Sebastiana Jakubczyka Wójt złożył słowa podziękowania za pracę społeczną na rzecz mieszkańców gminy, pogratulował i życzył dalszych sukcesów wszystkim członkom Grupy.

„Proszę przyjąć słowa najwyższego uznania za wkład w tworzenie dorobku kulturowego Haczowa i Gminy Haczów, w szczególności za bezinteresowne zaangażowanie i poświęcanie czasu na rzecz lokalnej społeczności. Swoją twórczością artystyczną przyczyniacie się do krzewienia i upowszechniania kultury, rozwoju kulturalnego społeczności gminnej, pielęgnowania tradycji, integracji mieszkańców oraz promocji Gminy Haczów. Wasza praca społeczna zasługuje na duże uznanie i szacunek” – podkreślił Wójt Gminy Stanisław Jakiel.