Jasełka 2024

Amatorska Grupa Teatralna „JoSe” we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Wypoczynku w Haczowie i Parafią Rzymskokatolicką w Haczowie po raz kolejny wystawiła spektakl o tematyce bożonarodzeniowej – Jasełka. Sztuka wystawiona została dwukrotnie. W niedzielę 7 stycznia grupa wystąpiła w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie, w którym publiczność po raz kolejny wypełniła Salę Widowiskową po brzegi a aktorzy za swój występ zebrali owacje na stojąco.

Tydzień później, 14 stycznia, dzięki uprzejmości Sołtysa i Rady Sołeckiej Wsi Trześniów Jasełka zostały wystawione w Domu Ludowym w Trześniowie. Zgromadzona publiczność olbrzymimi brawami nagrodziła aktorów za profesjonalizm i wierne odtworzenie historii Bożego Narodzenia.

Grupa 22 osób, od dwóch miesięcy spotykała się na próbach w GOKiW, dwa razy w tygodniu, dopracowując każdy szczegół – od scenariusza, gry aktorskiej, poprzez rekwizyty, scenografię, ubiory aż po nagłośnienie i oświetlenie sceny. Sztuka składała się z 4 aktów, z których pierwszy był sceną obrazującą przygotowania do wieczerzy wigilijnej współczesnej rodziny, drugi przedstawiał pasterzy, którzy otrzymali wiadomość o urodzeniu Chrystusa i czynili przygotowania do złożenia mu hołdu. Kolejny akt opowiadał historię Heroda i jego działań związanych z wiadomością o narodzinach nowego króla żydowskiego. Ostatni akt był zwieńczeniem historii, w której w stajence, przy nowonarodzonym dzieciątku zgromadzili się aniołowie, pastuszkowie i trzej królowie.

Warto podkreślić, że scenografię w sztuce stanowiły w przeważającej mierze płótna, które namalowane zostały w Haczowie 1983 roku na potrzeby pierwszej inscenizacji Jasełek.

W role aktorów wcielili się: Justyna Barańska, Bernadetta Bienia, Krzysztof Błaż, Artur Jakubczyk, Sebastian Jakubczyk, Bogdan Omachel, Tomasz Półchłopek, Rafał Rajchel, Julia Rogoz, Dominika Różnicka, Mariusz Różnicki, Justyna Rymar, Gabriela Rysz, Krzysztof Rysz, Paulina Szurlej, Michał Szuwart, Arkadiusz Wawrzkowicz, Anna Wulw, Marcin Ziemiański i Marzena Ziemiańska. Opiekunem grupy jest Jolanta Błaż. Za oświetlenie, efekty dźwiękowe i obsługę techniczną odpowiadali Andrzej Błaż i Andrzej Bienia. Scenografię wykonała Renata Czerwińska.

Nagłośnienie przedstawienia zrealizowali Jan Florek z Brzozowskiego Domu Kultury oraz Jakub Skibiński z Jacob Sound Studio.

Maria Rygiel
Dyrektor GOKiW w Haczowie

Zdjęcia: archiwum GOKiW