logotypy

Spotkanie informacyjne w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości w Jabłonicy Polskiej

W sobotę 3 czerwca, w Sali Domu Ludowego w Jabłonicy Polskiej odbyło się Spotkanie informacyjne w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości, zorganizowane przez Wójta Gminy Haczów oraz Koło Gospodyń Wiejskich „Macierzanka” w Jabłonicy Polskiej, w ramach projektu realizowanego z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r.

Na wstępie, Przewodnicząca Koła Gospodyń Elżbieta Kasprzyk przywitała gości oraz przybyłe na spotkanie dzieci, rodziców i lokalną społeczność. Wśród zaproszonych byli: Robert Szafraniec Radny Gminy Haczów i zarazem sołtys miejscowości, Stanisław Jakiel Wójt Gminy Haczów, ksiądz Mateusz Homik proboszcz parafii, Grzegorz Terlecki Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jabłonicy Polskiej, Marta Matusz nauczyciel tutejszej szkoły, Kazimierz Barański emerytowany policjant oraz Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonicy Polskiej na czele z Prezesem Zarządu Zbigniewem Józefczykiem. Zaproszeni byli również Piotr Uruski Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Adam Śnieżek Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu.

W ramach uroczystość sfinansowanej ze środków Funduszu Sprawiedliwości Gmina Haczów zakupiła dla Koła Gospodyń Wiejskich „Macierzanka” w Jabłonicy Polskiej wyposażenie, które będzie wykorzystane przez Koło podczas organizowanych wydarzeń. Kuchnia gazowo – elektryczna, dwa piekarniki elektryczne oraz robot posłużą do przygotowania posiłków podczas spotkań dla dzieci, seniorów, samotnych czy rodzin z Jabłonicy Polskiej

Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel przekazał Kołu Gospodyń „Macierzanka” zakupione wyposażenie.

Podczas spotkania zgromadzeni mieszkańcy mogli dowiedzieć się bardzo dużo o bezpieczeństwie i sposobach przeciwdziałania przyczynom przestępczości. W pierwszej kolejności wystąpiła Marta Matusz nauczyciel ze Szkoły Podstawowej przedstawiła ciekawy referat o tym, na jakie zagrożenia narażone są dzieci, zwracając szczególnej uwagi na hejt wśród rówieśników. Następnie strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonicy Polskiej mówiąc o bezpieczeństwie zaprezentowali sprzęt do defibrylacji, który może uratować życie każdemu z nas. Kazimierz Barański, emerytowany policjant, omówił sposoby przeciwdziałania przyczynom przestępczości takiej jak: przemocy domowej, przestępstw na szkodę małoletnich, cyberprzestępczości, oszustw i lichwy oraz promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Prelekcja podparta była prezentacją filmów i slajdów pokazujących omawiane zagrożenia.

Zaproszeni goście oraz zgromadzeni mieszkańcy mogli skosztować przekąsek i dań przygotowanych przez Koło Gospodyń „Macierzanka”, a dzieci otrzymały słodkości i lody, które w tym pięknym i upalnym dniu były zachęcą do wysłuchania wszystkich ciekawych informacji dotyczących bezpieczeństwa.