Inwestycje w gminie Haczów.

Zadanie „Budowa infrastruktury kulturalnej na terenie miejscowości Trześniów”, w ramach którego realizowana jest dobudowa, rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Trześniowie.


Gmina Haczów to jedna z najbardziej rozwijających się jednostek samorządu terytorialnego w województwie podkarpackim. Dzięki skutecznemu zarządzaniu, władze gminy konsekwentnie inwestują w rozwój lokalnej infrastruktury i przestrzeni publicznej. Jednym z ważnych projektów, którym obecnie zajmuje się gmina Haczów, jest zadanie „Budowa infrastruktury kulturalnej na terenie miejscowości Trześniów”.

Realizacja tego projektu wpisuje się w dążenie gminy Haczów do rozwoju i podniesienia jakości życia mieszkańców. Stworzenie nowoczesnej przestrzeni kulturalnej dla mieszkańców oraz podniesienie atrakcyjności gminy Haczów, jako miejsca z bogatą tradycją, to nie tylko inwestycja w przestrzeń publiczną, ale także w rozwój społeczny i kulturalny gminy. Poprzez rozwój kultury i sztuki, społeczność zyskuje, wzmacniając poczucie tożsamości lokalnej i krajowej. Domy ludowe to miejsca skupiające lokalną społeczność i służące bezpośrednio mieszkańcom wsi. Dlatego też, inwestycja w infrastrukturę kulturalną to inwestycja w rozwój i przyszłość całej gminy.