W miejscowości Trześniów i Buków zostały zrealizowane planowane na 2023 rok inwestycje dotyczące przebudowy dróg, które poprawią przede wszystkim bezpieczeństwo ich użytkowników.
W Bukowie została przebudowana droga gminna „Na trawkę”, „Do Stadionu” oraz poszerzona droga gminna „Hebda” natomiast w Trześniowie przebudowano drogę gminną koło Domu Ludowego, drogę gminną „Zagórz” oraz drogę wewnętrzną „Sołtysówka”.

Inwestycje drogowe realizowane są dzięki środkom uzyskanym w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Polski Ład oraz środkom własnym.