II Integracyjny Koncert Kolęd w Malinówce

Dnia 15.01.2023r. w Domu Ludowym w Malinówce odbył się II Integracyjny Koncert Kolęd.

Ten niezwykły spektakl słowno- muzyczny nawiązywał do słów Św. Pawła z Listu do Rzymian „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”. Scenariusz spektaklu został opracowany przez Panią Dyrektor Iwonę Pelczarską i nawiązywał swoją treścią do „walki” dobra ze złem. Miał on na celu aby „serca nasze odtajały, żeby stały się bardziej wrażliwe na wszystko, co wokół nas”, promocję uczniów, a przede wszystkim integrację ze środowiskiem lokalnym. W koncercie udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej w Malinówce, wcielając się w dobre i złe charaktery, którym towarzyszył Chór Szkoły Podstawowej w Malinówce prowadzony przez Panią Joannę Cynkar- Winnicką, a także rodzice i nauczyciele Szkoły.

Wielkie zaangażowanie wykazali przedstawiciele Rady Rodziców, na czele z przewodniczą Panią Agnieszką Wawrzkowicz, którzy przyszli z kolędą śpiewając m.in. „Przybieżeli do Betlejem”, „Witaj Zbawicielu”, przygotowali piękną dekorację oraz poczęstunek dla przybyłych gości oraz mieszkańców Malinówki. Po zakończonym koncercie głos zabrała Pani Dyrektor Iwona Pelczarska składając wszystkim przybyłym gościom noworoczne życzenia, podkreślają, że ten koncert był wyrazem wielkiego zaangażowania całej społeczności w ten niezwykły, a jakże wymagający projekt. Koncert ten pokazał jak wspaniale można zintegrować się przy tworzeniu wielkich rzeczy, zintegrować ze sobą różne pokolenia.

Fotografia: Daniel Szmyd
K. Przystasz