Fundacja Enea wspiera OSP Malinówka

9 października 2023 roku w budynku Gmina Brzyska, odbyło się wręczenie promes w ramach Programu Grantowego „Wsparcie ochotniczych straży pożarnych oraz kół gospodyń wiejskich”, którego organizatorem była Fundacja Enea. Podczas spotkania jednostki otrzymały symboliczne czeki o wartości w sumie 85 tyś. przekazane przez przedstawicieli Fundacji Enea oraz Piotra Rycerskiego Szefa Gabinetu Politycznego Ministra Aktywów Państwowych. Wśród beneficjentów programu znalazła się Ochotnicza Straż Pożarna z Malinówki, która otrzymała grant w wysokości 15.000 zł. W uroczystości jednostkę z gminy Haczów reprezentowali Prezes OSP dh Wiesław Szuba oraz Naczelnik OSP dh Krzysztof Szuba.

„Nie od dziś wiadomo, że bezpieczeństwo naszych ratowników stawiamy na pierwszym miejscu, a co za tym idzie za otrzymane środki finansowe zakupiliśmy wyposażenie osobiste strażaków (ubrania specjalne, buty strażackie, rękawice, kominiarki i hełmy. Bardzo dziękujemy Zarządowi Fundacji Enea za wybór naszego projektu, który umożliwił nam zakup wyposażenia. Jesteście Państwo dowodem istnienia ludzi dobrej woli i wielkiego serca, na których zawsze można polegać. Podziękowania składamy również Panu Piotrowi Rycerskiemu za pomoc w rozwoju naszej jednostki!” – podsumował realizację grantu dh Krzysztof Szuba.