DZIEŃ STRAŻAKA I DZIEŃ FLAGI W OSP JASIONÓW

W dniu 2 maja br. Ochotnicza Straż Pożarna w Jasionowie obchodziła Dzień Strażaka, połączony z obchodami Dnia Flagi. Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą, którą w intencji strażaków odprawił ksiądz kanonik Roman Lorens. Następnie przed budynkiem Domu Ludowego w Jasionowie rozpoczął się uroczysty apel strażacki, w którym oprócz strażaków udział wzięli radni Gminy Haczów Grzegorz Filak i Józef Kołodziej oraz przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Jasionowie Maria Fortuna. Meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości przed Panią Prezes OSP Jasionów, druhną Dorotą Smoleń złożył Naczelnik OSP Jasionów druh Tomasz Bogaczewicz.

Następnie poczet flagowy, wciągnął na masz biało – czerwoną flagę, a orkiestra dęta OSP Jasionów, pod batutą kapelmistrza Andrzeja Krauza odegrała hymn państwowy – Mazurka Dąbrowskiego. Ten punk uroczystego apelu był uczczeniem Dnia Flagi, który został ustanowiony przez Sejm RP w 2004 roku. Od tego czasu, każdego 2 maja szczególnie upamiętniana jest historia polskich barw narodowych, symboli oraz tradycji patriotycznych. Biało – czerwone barwy są symbolem jednoczącym wszystkich Polaków, dają poczucie dumy z naszej historii i stają się wyzwaniem dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Kolejnym punktem apelu było uroczyste złożenie ślubowania przez 25 druhen i druhów wstępujących w szeregi Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP Jasionów. Młodzi strażacy wysłuchali odczytanej przez Panią Prezes OSP Jasionów roty ślubowania strażackiego, a następnie podnosząc do góry prawą dłoń głośno odpowiedzieli ŚLUBUJĘ.

Każdy z nowo przyjętych w szeregi OSP Jasionów strażaków otrzymał z rąk Pani Prezes legitymację członkowską, która także pogratulowała ślubującym druhnom i druhom włączenia w szeregi strażackie, życząc satysfakcji w wykonywania zadań niosących pomoc potrzebującym i kultywowania tradycji strażackich.

Dzień Strażaka był także okazją do wręczenia odznak z wysługę lat w szeregach OSP. Odznaki otrzymali, druh Stanisław Wojtoń (35 lat), druh Jakub Konieczny (30 lat), druh Andrzej Krauz (25 lat), druh Paweł Konieczny (20 lat), druhna Joanna Pelc (10 lat).

Po zakończeniu uroczystego apelu, wszyscy jego uczestnicy zostali zaproszeni przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jasionowie na obiad z deserem.

Druh Józef Kołodziej