Tablica

Jednostka otrzymała dotację na dofinansowanie zadania pn. "Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Jabłonica Polska celem zwiększenia potencjału technicznego" w ramach programu priorytetowego " Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych" dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
Zakupione zostały dwa komplety ubrań specjalnych, dwie pary rękawic specjalnych oraz trzy komplety hełmów bojowych.

363837057_607947394756137_4273033532062583837_n