Jednostka OSP Haczów wzbogaciła się o kolejny sprzęt dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.”

IMG_20230903_172140159%283%29

W ramach zrealizowanego programu zakupiono:

  • ubrania strażackie specjalne bojowe,
  • rękawice strażackie bojowe,
  • kominiarki strażackie niepalne,
  • obuwie skórzane specjalne
  • hełmy strażackie bojowe

Całość sprzętu posłuży naszym druhom w akcjach ratowniczo - gaśniczych.

Michał Dąbrowski