Inwestycje 2023 w gminie Haczów – wodociąg.

Jedną z największych inwestycji realizowanych od 2018 roku na terenie Gminy Haczów jest budowa wodociągu. W chwili obecnej realizowane są odcinki we wszystkich miejscowościach. Na części z nich trwają prace wykończeniowe i odbiorcze, a na pozostałych roboty są w fazie wykonawstwa. Ważnym elementem infrastruktury wodociągowej są hydrofornie, które umożliwiają przesył wody na dalsze odległości, przy zapewnieniu stałych parametrów w tym m.in. ciśnienia. Budowa wodociągu zapewni mieszkańcom dostęp do wody zwłaszcza w przypadku okresowego jej braku spowodowanego coraz częstszą suszą hydrologiczną.