znaki_strona_www

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

W ramach subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę

Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Trześniów, Buków, Jasionów, Wzdów

Dofinansowanie: 5 604 000,00 zł.
Całkowita wartość: 5 604 000,00 zł.