W sobotę 18 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie odbył się Jubileusz 115 – lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Haczowie, które jest to najstarszym Kołem w powiecie brzozowskim i od ponad stu lat promuje tradycje i działa na rzecz lokalnej społeczności. Sobotnie, wyjątkowe wydarzenie zgromadziło wielu znakomitych gości, wśród których byli m.in. Alicja Zając Senator RP, Bogdan Rzońca Poseł do Parlamentu Europejskiego, Posłowie RP Adam Śnieżek i Piotr Uruski, Jerzy Ferdynand Adamski Dyrektor Muzeum Regionalnego w Brzozowie, Radni Rady Gminy Haczów, przedstawiciele Urzędu Gminy, organizacji, instytucji kultury, szkoły, ośrodka zdrowie, sołectwa, Straży Pożarnej i parafii, przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy oraz okolic a przede wszystkim byłe członkinie Jubileuszowego Koła, dzięki którym Koło działa nieprzerwanie od tylu lat.

Uroczystość otworzyła przewodnicząca Koła Aleksandra Ekiert, która powitała zaproszonych gości oraz zaprezentowała krótką historię powstania KGW.

Podczas uroczystości nie zabrakło życzeń, gratulacji i pełnych podziwu słów.

Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel wraz z Radnym Gminy Andrzejem Błażem, złożyli na ręce przewodniczącej kwiaty oraz życzenia i wyrazy uznania dla zaangażowania członków Koła w upowszechnianie kultury, aktywną działalność i pracę społeczną dla rozwoju polskiej wsi, a zwłaszcza naszej „Małej Ojczyzny”.

Zgromadzeni goście mogli wysłuchać koncertu Zespołu „Haczowianie”, wywodzącego się z Koła Gospodyń Wiejskich w Haczowie, obchodzącego również swój Jubileusz 20 – lecia działalności, a także koncertów zaproszonych Kół z Cmolasu, Ustrzyk Dolnych, Wietrzna i Równego. Zabawę taneczną poprowadzili Państwo Cynkarowie.


Sponsorem wydarzenia był

Logo PZU