Jubileusz 110-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonicy Polskiej

W niedzielę 9 lipca odbył się Jubileusz 110-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonicy Polskiej połączony z poświęceniem i przekazaniem samochodu ratowniczo – gaśniczego. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym w Jabłonicy Polskiej, którą odprawił ks. prałat Mateusz Homik, proboszcz miejscowej parafii.

Następnie zaproszeni goście i przedstawiciele straży pożarnych wraz z pocztami sztandarowymi przemaszerowali na plac przy Domu Ludowym, gdzie odbyła się dalsza część obchodów.

Wśród tych, którzy przyjęli zaproszenie byli m.in. Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca, Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: Piotr Babinetz, Adam Śnieżek, Piotr Uruski, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Tasz, Radni Rady Gminy Marek Prejsnar i Robert Szafraniec, Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel, Prezes WFOŚiGW Adam Skiba. Wśród władz Państwowej Straży Pożarnej byli Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie st. bryg. Janusz Jabłoński, Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie st. bryg. Krzysztof Folta, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP Bogdan Biedka oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Mariusz Bieńczak, Komendant Gminnego Związku OSP RP Szymon Sieniawski oraz przedstawiciele jednostek Gminnych OSP wraz z pocztami sztandarowymi. Wśród gości byli również: Marek Marecki Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Józef Kołodziej Dyrektor Urzedu Pracy w Brzozowie, Jerzy Ferdynand Adamski Dyrektor Muzeum Regionalnego w Brzozowie, asp. Szt. Grzegorz Matusz Kierownik Posterunku Policji w Haczowie, Grzegorz Terlecki Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jabłonicy Polskiej oraz przedstawiciele firm na co dzień współpracujących z jednostką OSP.

Po złożonym meldunku o gotowości pododdziałów pożarniczych do uroczystego apelu przez dowódcę uroczystości druha Dawida Nowaka druhowi Mariuszowi Bieńczakowi i podniesieniu flagi państwowej na maszt Prezes Jubileuszowej Jednostki druh Zbigniew Józefczyk przywitał uczestników uroczystości, a krótki rys historyczny jednostki przedstawiła druhna Wiktoria Krzysik.

W kolejnym punkcie ksiądz prałat Mateusz Homik poświęcił nowy samochód zakupiony dla Jubileuszowej Jednostki, a Wójt Gminy Haczów wraz z Przewodniczącym Rady Gminy oraz Prezesem Zarządu WFOŚiGW Adamem Skibą, Zastępcą Podkarpackiego komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie st. bryg. Januszem Jabłońskim, dokonali symbolicznego przekazania wręczając kluczyki i dowód rejestracyjny przedstawicielom OSP druhowi Dariuszowi Rymarzowi i druhowi Piotrowi Cwenarowi.

Z okazji jubileuszu 110-lecia istnienia, OSP Jabłonica Polska uhonorowana została "Strażacką Gwiazdą Podkarpacia". Wyróżnienie to zostało ustanowione w marcu 2021 roku przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP Rzeczpospolitej Polskiej województwa podkarpackiego.

Sztandar jednostki udekorował druh Mariusz Bieńczak w asyście druha Zbigniewa Józefczyka, prezesa OSP Jabłonica Polska. Następnie druhna Julia Józefczyk odczytała postanowienia, wg których Strażacy OSP Jabłonica Polska zostali odznaczeni medalami za zasługi dla pożarnictwa, które wręczyli druh Mariusz Bieńczak, st. bryg. Janusz Jabłoński, Wójt Gminy Stanisław Jakiel oraz prezes OSP Jabłonica Polska Zbigniew Józefczyk.

Złoty medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" otrzymali:

Druh Piotr Cwenar
Druh Damian Stapiński
Druh Karol Śnieżek
Druh Bronisław Wojnar

Srebrny medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" otrzymali:

Druh Kamil Józefczyk
Druh Jacek Kielar
Druh Sławomir Majcher
Druh Dariusz Rymarz
Druh Stefan Śnieżek

Brązowy medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" otrzymali:

Druh Jan Cwenar
Druh Wojciech Józefczyk
Druh Wojciech Patlewicz

Odznaką "Strażak Wzorowy" uhonorowani zostali:

Druhna Wiktoria Krzysik
Druh Karol Szmyd
Druh Łukasz Wojnar

Nadano także odznaki "Za wysługę lat":

60 lat: druh Stanisław Cwenar, druh Bronisław Stapiński
55 lat: Bronisław Drozdowski
50 lat: Kazimierz Cwynar
45 lat: Kazimierz Śnieżek, Tadeusz Śnieżek.


Pamiątkowe statuetki z okazji jubileuszu 110-lecia OSP Jabłonica z rąk prezesa Zbigniewa Józefczyka i naczelnika Jednostki Operacyjno-Technicznej OSP w Jabłonicy Polskiej Dariusza Rymarza otrzymali między innymi: Europoseł Bogdan Rzońca; Posłowie Piotr Babinetz, Adam Śnieżek i Piotr Uruski; Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Adam Skiba, Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie st. bryg. Krzysztof Folta, druh Mariusz Bieńczak; Marek Marecki - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie; Przewodniczący Rady Gminy Haczów Piotr Tasz, Radni i Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel.

Oprawę muzyczną podczas uroczystości zapewniła orkiestra dęta "Hejnał" pod batutą Szymona Kielara, działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie.

Na koniec uczniowie Szkoły Podstawowej w Jabłonicy Polskiej pod kierunkiem Anety Góreckiej, Marty Matusz i Edyty Rachwał przedstawili przed gośćmi montaż słowno-muzyczny "Nasza Straż Pożarna". Wszyscy uczestnicy uroczystości oraz mieszkańcy Jabłonicy mogli skosztować strażackiej grochówki przygotowanej w ramach Programu Kuchnia Strażacka sfinansowanego ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.